Luotettavaa valvontaa ja konsultointia

Valvonta

Korjaustöiden valvonta ja laaduntarkastus ovat tärkeitä ensimmäisen listan irrotuksesta loppusiivoukseen saakka.

Kaikilta rakennuksilta ja rakenteilta ei ole tarkoituksenmukaista edellyttää samaa ilmatiiviyttä, vaan rakenteiden ilmatiiviyden tarve tulisi määritellä kohdekohtaisesti.

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus on tehtävä huolellisesti oikeilla työmenetelmillä ja käyttäen tehokasta alipaineistuksen suodatinyksikköä.

Korjausten jälkeen ilmanvaihtojärjestelmä tulee säätää muuttuneiden painesuhteiden takia.

IV-säädön yhteydessä tulee painesuhteet etenkin ulkovaipan yli mitata. Virtaavan ilman määrä riippuu paine-erosta, materiaalin ilmanläpäisevyydestä ja rakenteessa olevien rakojen virtausvastuksesta. Raon virtausvastus riippuu raon leveydestä, syvyydestä ja geometriasta, mm. mutkista, sekä raon pintojen epätasaisuudesta.

Märkätilojen rakentamis- tai saneeraustöissä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta, koska tehtyjen virheiden seuraukset voivat olla sekä taloudellisesti että terveydellisesti merkittäviä.

Tehokas tapa ehkäistä virheitä on eri työvaiheiden ja työtekniikoiden sekä käytettyjen materiaalien valvonta.

Palvelumme

Sisäilmakorjaustöiden konsultointi ja valvonta.

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustöiden konsultointi ja valvonta.

Painesuhteiden säädön- ja mittauksen konsultointi.

Märkätilatöiden valvonta ja konsultointi.

Asbesti- ja haitta-ainetöiden valvonta ja konsultointi.

Rakennusterveyteen liittyvien asioiden koulutusta esim. korjausrakentamisen työnjohtajille, korjausrakentajille ja kiinteistönhoitajille.

Tiedotusapua yritysten ja yhteisöjen johdolle.

Hyvä tietää

Rakenteiden tiivistämiset suunnitteluineen ja toteutuksineen tulee tehdä aina kohdekohtaisesti kokonaisuus huomioiden.

Rakenteita ei tule milloinkaan tiivistää ilman tutkimuksia, suunnittelua, korjauksen valvontaa ja seurantaa.

Toisaalta rakenteita ei pidä myöskään jättää tiivistämättä, ilman tutkimuksia ja seurantaa.

Rakenteiden tiivistäminen ei sovi kaikille rakenteille.