Sisäilmatutkimukset

Mikrobitutkimus

Sisäilmatutkimukset edellyttävät erikoisosaamista ja kokemusta.

Teemme sisäilmatutkimukset käyttäen apuna laadukasta ja kattavaa kalustoa. Näytteiden analysoinnissa käytämme vain luotettavia ja puolueettomia laboratorioita.

Epäpuhtauksien kulkeutumisen ja sisäilmavaikutusten ymmärtämiseksi tutkijan tulee ymmärtää rakennusten eri ilmanvaihtojärjestelmien toimintaa, ja rakennuksen painesuhteiden ja vuotoilmareittien merkitystä sisäilman laadulle.

Oikein tehty sisäilmatutkimus huomioi aina rakennuksen ja tilan kokonaisuutena. Myös tilojen käyttäjien kokemista olosuhteista ja oireista saamme tärkeää tietoa sisäilmastokyselyllä tai henkilökohtaisilla keskusteluilla.

Teemme seuraavia sisäilmatutkimuksia

Sisäilman mikrobiologiset epäpuhtaudet.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC).

Hiukkasmaiset epäpuhtaudet.

Hiilidioksidi- ja häkäpitoisuus.

Formaldehydipitoisuus.

Ammoniakkipitoisuus.

PAH-yhdisteet.

Radonpitoisuus.

Kuidut ja pölyn koostumus.

Kosteus ja lämpötila.

Pintaemissiomittaukset (esim. lattiapinnoiteet).

Painesuhteet.

Merkkisavu- ja isommat savukokeet.

Sisäilmastokyselyt.

Hyvä tietää

Suomalaisessa rakennuskannassa esiintyy kosteus- ja mikrobivaurioita, jotka ovat merkittäviä sisäongelmien aiheuttajia.

Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa kuitenkin myös muut tekijät, kuten mm. lämpö- ja kosteusolosuhteet (mm. liian lämmin ja kuiva huoneilma tai vetoisuus), ilmanvaihtojärjestelmän viat, erilaiset kemialliset ja hiukkasmaiset materiaalipäästöt ja pölyisyys.